Strømstøtte

bergerfoss kraftverk

Fra 01.april 2023 er strømstøtten 80% over 87,5 øre/kWh. Denne endres til 90% fra 01.juni 2023.

Strømstøtte per måned:

April 2023:

 • Øst (NO1): 41 øre/kWh
 • Sør (NO2): 41 øre/kWh
 • Vest (NO5): 41 øre/kWh
 • Midt (NO3): Ingen støtte
 • Nord (NO4): Ingen støtte

Mars 2023:

 • Øst (NO1): 47 øre/kWh
 • Sør (NO2): 47 øre/kWh
 • Vest (NO5): 48 øre/kWh
 • Midt (NO3): Ingen støtte
 • Nord (NO4): Ingen støtte

Februar 2023:

 • Øst (NO1): 49 øre/kWh
 • Sør (NO2): 50 øre/kWh
 • Vest (NO5): 45 øre/kWh
 • Midt (NO3): Ingen støtte
 • Nord (NO4): Ingen støtte

Se regneeksempler lenger nede. På forsiden kan du til enhver tid se beregnet strømstøtte hittil i måneden.

Høsten 2021 begynte strømprisene å gå kraftig opp, og den gikk etter hvert til priser over normal sesongpris. Så mye steg strømprisen at staten grep inn for å til en viss grad redde folks økonomi. Strømstøtten var tenkt som en ordning for å dempe litt på strømregninga for den gjengse nordmann, og skulle gjelde alle private strømkunder. I første omgang var den satt til å gjelde fra desember 2021 til mars 2022. Strømprisene viste seg imidlertid å fortsette å være nokså høye, og støtteordningen ble forlenget ut 2022. Regjeringen bestemte høsten 2022 at strømstøtten skulle forlenges ut 2023.

Strømstøtten er altså et midlertidig tiltak i perioden hvor prisen på strøm ligger langt over normalen. Støttesatsene bestemmes av regjeringen.

Hvordan fungerer strømstøtte?

Strømstøtten trer i kraft når snittprisen i din strømregion i en måned er høyere enn 87,5 øre inklusiv moms. Dagens ordning sier at staten dekker 90% av prisen som er over 87,5 øre, og inntil 5000 kWh i måneden*

I et tenkt eksempel med en snittpris på 150 øre blir regnestykket slik:

Strømstøtten gjelder når strømprisen er over 87,5 øre, i dette tilfellet er differansen 62,5 øre.
Staten dekker 90% av dette, altså får du dekket 56,25 øre. Din «andel» blir da 6,25 øre.
Du betaler i denne tenkte måneden altså 87,5+6,25 øre, altså totalt 93,75 øre.

Man vet altså ikke før siste dag i måneden hvor hvordan det slår ut.

En eventuell strømstøtte utbetales av nettselskapet, altså de du betaler nettleie til. Støtten blir kreditert på neste faktura fra nettselskapet.

*Bruker du mer enn 5000 kWh i løpet av måneden, vil du ikke få strømstøtte på forbruket som ligger over dette.

Hvordan får jeg strømstøtte?

Du trenger ikke gjøre noe aktivt for å motta strømstøtte.

Strømstøtten krediteres eller utbetales direkte fra nettselskapet. Dersom du får samlet faktura på strøm og nettleie, vil strømstøtten trekkes fra på neste faktura.

Hvem får strømstøtte?

Alle private husholdninger i Norge får strømstøtte dersom snittprisen på strøm i din strømregion er over 87,5 øre i løpet av måneden.

Man får ikke strømstøtte for bruk av strøm på fritidsboliger (hytter, campingvogn og lignende).

Næringslivet har en egen ordning for strømstøtte.

Tradisjonelt sett har prisene i nord (NO3 og NO4) vært lavere enn på Østlandet (NO1), Sørlandet (NO2) og Vestlandet (NO5), og har igjennom store deler av 2021 ikke fått strømstøtte. Mot slutten har det riktignok jevnet seg litt mer ut, men de nordligste fylkene har sluppet billigere unna.

Hvor lenge får vi strømstøtte?

Dagens strømstøtteordning har vi hatt siden desember 2021. Strømstøtten er pr. i dag satt til å gjelde ut hele 2023. Det er ventet en ny vurdering av støtteordningen i god tid før utgangen av 2023.

Oppsummert:

Husk at strømstøtten gjelder på månedssnittet i ditt område. Har du spotpris og bruker strømmen smart, kan strømstøtten være ekstra til hjelp. Dette fordi strømstøtten går på snittprisen i din strømsone, ikke ditt personlige månedssnitt.

I samme fall vil du i praksis få mindre utbytte av strømstøtten dersom du bruker mest strøm i de dyre timene og får dermed et personlig høyere månedssnitt enn snittet i din strømsone.

Det er kanskje fort å tenke at det er kjedelig at strømprisene mot slutten av måneden går ned, for da blir det mindre strømstøtte på fakturaen. Fakta er at selv om beløpet på strømstøtten går ned, så blir totalprisen på regningen enda lavere.

Sjekk strømpris nå for din kommune.