Sjekk strømpriser i din kommune

Oslo
  • Strømpris nå er0.79 kr / kWh
  • Gjennomsnitt i dag0.87 kr
  • Dyrest i dag 07:00-08:001.28 kr

Strømpriser time for time

Strømpris i dag, time for time
Klokkeslettkr / kWh
-0.83
-0.80
-0.80
-0.79
-0.80
-0.79
-1.05
-1.28
-0.90
-0.90
-0.90
-0.91
-0.91
-0.84
-0.83
-0.89
-0.88
-0.88
-0.86
-0.86
-0.81
-0.79
-0.79
-0.79
  • Estimert strømstøtte0.09 kr / kWh
  • Strømpris nå inkl strømstøtte0.70 kr
  1. Unøyaktig estimat
  2. Middels nøyaktig estimat
  3. Nokså nøyaktig estimat

Strømstøtten er et resultat av gjennomsnittelig strømpris i løpet av en måned. Estimatet vil derfor være bedre mot slutten av måneden. Man får støtte for 90% over 70 øre/kWh (87,50 inkl mva). Hvis strømpris med strømstøtte er negativ betyr det at det er estimert at du tjener penger på å bruke strøm på det tidspunktet.

Få daglig oppdatering med morgendagens strømpris på epost

Velg kommune

Strømpris nå hentes fra Entsoe sin EU-plattform hver dag kl 13:31 for å gi deg den mest nøyaktige prisen på strøm for morgendagen. Prisene er i euro og må konverteres til norske kroner (NOK) for å være relevant for norske forbrukere.

For å konvertere strømprisene til NOK, hentes valutakursen mellom euro og NOK fra Norges Bank. Norges Bank oppdaterer valutakursen hver dag kl 16:00. Før dette tidspunktet benyttes gårsdagens valutakurs for omregning fra euro til NOK. Etter kl 16:00 oppdateres strømprisene med dagens valutakurs for å gi en mer nøyaktig pris for strøm i norske kroner.

Det er viktig å merke seg prisen fra Entsoe kan variere med omtrent ett øre sammenlignet med prisene fra Nordpool, som er det ledende kraftmarkedet i Norden og Baltikum. Dette skyldes at Entsoe runder av prisene sine. Når det gjelder “strømpriser time for time”, følger vi samme prosedyre som beskrevet tidligere. Strømprisene hentes fra Entsoe og omregnes til norske kroner ved hjelp av valutakursen fra Norges Bank