Hva er nettleie?

hus

Nettleie er en avgift som forbrukere betaler for å bruke strømnettet. Dette inkluderer kostnadene ved å bygge, vedlikeholde og drift av strømnettet, samt kostnadene ved å sikre strømforsyningen gjennom for eksempel reservekraftverk eller import av strøm fra utlandet.

Du kan selv velge hvilket selskap du kjøper strøm fra, men nettleie-selskapet er bestemt ut fra hvor du bor.
Nettleien blir beregnet på grunnlag av strømforbruket, og kan variere mellom ulike nettleverandører og geografiske områder. Nettleien har en fast avgift, og en variabel avgift som beregnes på grunnlag av faktisk strømforbruk.

Fra 1.juli 2022 ble modellen for nettleie endret. Meningen med den nye modellen er å kutte toppene på forbruket. Det er spesielt mye strømforbruk hos husholdninger på morgenen og på ettermiddagen. Dette kan føre til at det blir for lite tilgjengelig strøm i nettet. Nettleien kan deles inn fastledd og energiledd.

Fastledd

Fastleddet beregnes ut fra gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i måneden. En døgnmaks er den timen du brukte mest strøm i løpet av et døgn. Så hvis du har døgnmakser på 8kW, 9kW og 10kW vil fastleddet ditt beregnes ut fra at snittet ditt er 9KW. Høyere snitt gir høyere kostnad for fastleddet. Eksempelvis betaler du 325 kr måneden hos Elvia om du havner i trinn 5-10 kW, og 450 kr per måned om du havner over 10kW. Det kan altså være mye å spare på å holde seg under 10kW trinnet. Bruker du Tibber som strømselskap kan du sette opp appen til å varsle deg hvis du er i ferd med å gå over i neste trinn.

Energiledd

Energileddet regnes ut fra hvor mange kilowattimer du bruker, når på døgnet, og når i uken. Det er billigere på natten og i ukene. Prisene hos Elvia er 43 øre/kWh på dagtid og 36,85 øre/kWh for natt og helg.

Sjekk hva strømprisene er time for time.