Varmepumpe - hva sparer man på å montere en?

varmepumpe

Veldig mange benytter elektrisitet for oppvarming av boligen. Det er en nokså pålitelig kilde til varme, samtidig slipper man fordyrende infrastruktur som fjernvarme bringer med seg, og man slipper arbeidet med å stable, oppbevare og bære inn ved. Ikke alle boliger har mulighet for vedfyring heller, og enda færre har fjernvarme. Elektrisk oppvarming blir derfor av mange regnet som viktigste varmekilde. Vi skal se nærmere på kostnader tilknyttet elektrisk oppvarming av boligen.

Hvilke former for elektrisk oppvarming fins?

Når vi snakker om elektrisk oppvarming av bolig er det i hovedsak panelovner, frittstående varmeovner, gulvvarme og varmepumpe som benyttes.

Vi velger å holde gulvvarme ut fra regnestykket, da dette i de fleste tilfeller er brukt på bad og gang.

Effekten i varmekildene

Panelovner og frittstående ovner har effektfaktor 1:1. Det vil si at hvis du mater ovnen med 1kWh energi, gir den 1kWh varme. Det samme gjelder for så vidt med gulvvarme, men fordi dette som oftest er knyttet til støpte gulv, vil det ta lenger tid å få utnyttet varmen den produserer - men så varer den også lenge etter at den er skrudd av.

Moderne varmepumper har effektfaktor på rundt 1:5 ved ideell drift. Dette betyr at dersom varmepumpa bruker 1000W, vil den gi varme tilsvarende rundt 5000W.

Regnestykket

Vi regner på en strømpris på 150øre og nettleie på 50 øre. Dette gir en kostnad på 200 øre (eller 2 kroner) per kWh.

Panelovn:
Ovnen trekker 1000W (1kW). Du har fire av disse i boligen. Totalt vil disse fire panelovnene trekke 4kWh i timen, tilsvarende 8 kroner i timen. I løpet av et døgn vil oppvarmingen fra disse ovnene koste 192 kroner.

En frittstående varmeovn fungerer på samme måte som en panelovn, den er bare utformet til å kunne stå midt i rommet i stedet for langs veggen.

Varmepumpe:
En varmepumpe trekker i snitt rundt 800W (0,8kW) og avgir fem ganger mer varme, altså rundt 4000W. I løpet av et døgn koster den knapt 40 kroner å drifte, men avgir like mye varme som de fire panelovnene.

Med den gitte strømprisen over og ved å bytte ut fire panelovner med èn varmepumpe, sparer du ca 150 kroner hver dag i oppvarming.

Andre fordeler med varmepumpe

I tillegg til at varmepumper er svært energieffektive, vil du oppleve jevn og god varme igjennom hele vinteren.

  • Miljøvennlig: Varmepumper bruker fornybar energi fra luft, jord eller vann for å varme opp boligen, i stedet for å brenne fossilt brennstoff.
  • fleksibel: Varmepumper kan også brukes til å kjøle ned boligen i sommermånedene
  • Forbedret luftkvalitet: Varmepumper kan også rense og filtrere luften i boligen.
  • Lavere vedlikeholdskostnader: Varmepumper har vanligvis lavere vedlikeholdskostnader enn andre varmekilder.
  • Lang levetid: Varmepumper har en lang levetid og kan vare i opptil 20 år med riktig vedlikehold.

Sjekk hva strømprisen er nå for din kommune