Hva koster det å dusje?

Person som dusjer

Dusjing er en av de daglige rutinene vi alle gjør, og for de fleste av oss er det en selvfølge å kunne ta et varmt dusj hver dag. Men hva koster det egentlig å dusje?

Dette er et spørsmål som mange lurer på, og i denne artikkelen vil vi prøve å gi et svar ved å gjøre noen antagelser.
Dusjsystemet i seg selv forbruker ikke strøm. Det er vannet du varmer opp for å ta et varmt dusj som bruker strøm. La oss si at vannet du mottar hjemme er på 10°C , og du vil ta et dusj på 38°C. Mengden energi som kreves for å varme opp vannet er 4.18 kJ/L/°C.

Så for å varme opp det kalde vannet til varmt vann, vil du trenge 117 kJ/L med energi per volum av vann. Når du tar en dusj, bruker du ca 15 liter vann i minuttet. Så en dusj på 5 minutter vil forbruke 75L vann, som tilsvarer 9 MJ, eller 2,5 kWh. Hvis en kWH koster 1,5 NOK/kWH så vil en dusj på fem minutt koste 1,5*2,5 = 3,74 NOK.

Sjekk hva strømprisen er akkurat nå

Forskjellige priser i ulike regioner

Det kan være stor forskjell på hva det koster å dusje, avhengig av hvor i landet man bor. Strømmen er generelt sett billigere i Nord-Norge enn i Sør-Norge. I tillegg kan det også være forskjeller mellom ulike strømleverandører, slik at det kan være lurt å sammenligne priser før man bestemmer seg for hvem man skal kjøpe strøm fra.

En annen viktig faktor som påvirker prisen på dusjing er hvor mye strøm man bruker. Dette vil igjen avhenge av hva slags dusjhode man har, samt hva slags varmtvannsbereder man benytter. Dusjkabinett med dusjhode som sparer vann og varmtvannsberedere med høy virkningsgrad vil generelt sett være mer økonomiske å bruke enn eldre modeller.

Det er også verdt å nevne at dusjing ikke er den eneste faktoren som påvirker strømregningen din. Andre faktorer som bruk av oppvaskmaskin, vaskemaskin og elektrisk oppvarming kan også ha en betydelig innvirkning på kostnadene. Derfor kan det være lurt å se på hele husstandens strømforbruk, og finne steder der man kan spare energi og redusere kostnadene.

Dusjing har ikke bare har en økonomisk kostnad, men også en miljømessig kostnad. Vann og strøm er ressurser som ikke er ubegrensede, og derfor er det viktig å bruke dem på en bærekraftig måte. Dusjing kan bidra til økt forbruk av både vann og strøm, og derfor er det viktig å være bevisst på hvordan man bruker disse ressursene.