Hva er spotpris?

Vannkraftverk

Spotpris er prisen på strøm som skal leveres i løpet av en kort tidsperiode, for eksempel innen 24 timer eller innen en uke. Dette er den prisen som gjelder for strøm som kjøpes og selges på kort sikt på et marked, for eksempel på Nordpool.

Spotprisen er prisen på strøm ekskludert alle avgifter. Du som privatkunde betaler moms i tillegg til prisen. Det kommer vanligvis også et påslag som hver strømleverandør tar på prisen. De siste årene er dette påslaget blitt mindre og mindre ettersom det er blitt mer konkurranse i markedet.

Spotprisen på strøm kan variere fra dag til dag og kan også variere mellom ulike tidspunkt på dagen. Prisen kan bli påvirket av en rekke faktorer, som tilbud og etterspørsel, værforhold og produksjonskostnader.

En person eller et selskap som ønsker å kjøpe strøm på spotmarkedet, kan for eksempel gå inn på Nordpools nettsider og se den gjeldende spotprisen for strøm. Dersom de ønsker å kjøpe strøm til denne prisen, kan de gjøre det ved å inngå en avtale med en selger av strøm.
På denne måten kan spotprisen på strøm være et verktøy for å sikre at strømmarkedet fungerer på en effektiv og transparent måte. Det hjelper også med å sikre at prisen på strøm reflekterer de faktiske kostnadene ved å produsere og levere strøm til forbrukerne.

Sjekk hva strømprisen er nå.