Hva er en kWh?

høyhus

En kWh er en måleenhet for energi, og er definert som den mengden energi som kreves for å levere en effekt på én kilowatt i én time.

En kWh blir ofte brukt som en måleenhet for strømforbruk, og kan for eksempel brukes til å måle hvor mye strøm et husholdningsapparat bruker i løpet av en time.

En kWh kan også brukes til å måle strømproduksjon, for eksempel hvor mye strøm som produseres av et vindkraftverk eller et vannkraftverk i løpet av en time. Prisen på strøm i Norge er vanligvis oppgitt i øre per kWh, noe som betyr at dersom en strømleverandør selger strøm til en pris på 100 øre per kWh, vil det koste 100 kroner å kjøpe 100 kWh strøm fra denne leverandøren.

En kWh kan også brukes som en måleenhet for andre former for energi, som for eksempel gass og olje. For eksempel kan man måle hvor mye gass eller olje som forbrukes av en varmepumpe eller et kjøkkenapparat i løpet av en time i kWh.

En kWh er en enhet som blir brukt til å sammenligne energiforbruk og -produksjon mellom ulike enheter og teknologier. Det er derfor viktig å ha en felles enhet for å kunne sammenligne energiforbruk og produksjon på en effektiv og transparent måte.